Obsah

Spolky & sdružení

 

DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE

TJ AJAX získala v roce 2020 neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na základě programu MaS02-20 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel.

Projekt "Zajištění činnosti mládežnického fotbalu a pohybových aktivit mládeže" je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace Zlínského kraje činí 10.000,- Kč.

 

Hasiči

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl po několikaletém úsilí založen 1. ledna 1933. Obecní zastupitelstvo schválilo částku 15 000 Kč na zakoupení základní hasičské výzbroje a výstroje. K hašení menších požárů používali ruční stříkačky, tzv. berlovky, které vyrobil senický mlynář A. Naiser. Hlavní výzbrojí byla pojízdná čtyřkolová ruční stříkačka. Naši dobrovolní hasiči zasahovali u řady požárů, většinou hospodářských budov. V 50. a 60. letech minulého století došlo k modernizaci technického vybavení, v roce 1984 byla slavnostně uvedena do provozu nová hasičská zbrojnice ve středu obce. Členové sboru se aktivně podíleli také na výstavbě kaple, rekonstrukce školy, budovy Obecního úřadu, prodejny, hřiště apod.
Od roku 1999 má senický sbor vlastní prapor, vyřezávaná soška sv. Floriána, patrona hasičů, byla posvěcena při pouti na svatý Hostýn. Naši hasici každoročně pořádají "Noční turnaj v požárním sportu" a hasičskou soutěž "O pohár starosty obce", účastní se obvodových hasičských soutěží, podporují zájem dětí a mládeže o hasičský sport a práci ve Sboru. Hasiči mají k dispozici upravené auto AVIA a motorovou stříkačku.
 

prapor SDH svatý Florián hasičská zbrojnice