Obsah

Spolky & sdružení

 

DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE

TJ AJAX získala v roce 2021 neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na základě programu Podpora sportu na malých obcích.

Projekt "Zajištění činnosti mládežnického fotbalu a pohybových aktivit mládeže" je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace Zlínského kraje činí 8.000,- Kč.

 

Hasiči

Valašská Senice

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl po několikaletém úsilí založen 1. ledna 1933. Obecní zastupitelstvo schválilo částku 15 000 Kč na zakoupení základní hasičské výzbroje a výstroje. K hašení menších požárů používali ruční stříkačky, tzv. berlovky, které vyrobil senický mlynář A. Naiser. Hlavní výzbrojí byla pojízdná čtyřkolová ruční stříkačka. Naši dobrovolní hasiči zasahovali u řady požárů, většinou hospodářských budov. V 50. a 60. letech minulého století došlo k modernizaci technického vybavení, v roce 1984 byla slavnostně uvedena do provozu nová hasičská zbrojnice ve středu obce. Členové sboru se aktivně podíleli také na výstavbě kaple, rekonstrukce školy, budovy Obecního úřadu, prodejny, hřiště apod.
Od roku 1999 má senický sbor vlastní prapor, vyřezávaná soška sv. Floriána, patrona hasičů, byla posvěcena při pouti na svatý Hostýn. 

Hasiči mají k dispozici automobil Ford Transit a motorovou stříkačku.

V současné době má sbor 54 členů, z toho 34 mužů a a 20 žen. V naší obci pořádají různé kulturní akce – Stavění, kácení máje, Fašankový průvod, ...  Spolu s ostatními spolky pomáhají při organizaci oslav Dne dětí. Také organizují Okrskovou soutěž v požárním sportu a soutěž v požárním útoku o „Pohár starosty obce“.  Pravidelně se zúčastňují mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýn u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána. V květnu 2023 oslavili 90. výročí založení sboru za přítomnosti 9 okolních sborů, zastupitelů obce, členů TJ AJAX, myslivců, včelařů a ostatních hostů.

 

 


Vytvořeno: 23. 11. 2010
Poslední aktualizace: 21. 2. 2024 14:03
Autor: