Obsah

Spolky & sdružení

 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU A POHYBOVÝCH AKTIVIT MLÁDEŽE

Zlínský kraj přispěl v roce 2019 na sportovní vybavení částkou 8.000,- Kč.