Obsah

Svoz odpadu

Harmonogram svozu odpadů na 1. pololetí 2020

Harmonogram svozu odpadů na 2. pololetí 2020

 

PLASTY - žlutý pytel
PAPÍR - modrý pytel
NÁPOJOVÝ KARTON - oranžový pytel
SKLO: barevné  - zelený pytel
            bílé - bílý pytel

Od 1. 1. 2020 se do žlutého pytle společně s plasty dávají i plechovky od nápojů a konzerv.

Nápojový karton je svážen v termínu s plasty.

Svoz popelnic v úterý - každý lichý týden. 

Kontejner na biologicky rozložitelný komunální odpad a kontejner na jedlé oleje a tuky bude umístěn u zbrojnice.