Obsah

Pověřeněc pro ochranu osobních údajů:
Bc. Radek Kubíček, MBA, tel. +420 585 155 100, e-mail: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Zásady zpracování osobních údajů