Obsah

Formuláře

Žádost o finanční dar při narození dítěte

zadost_fin_dar_dite.doc

Podmínky pro poskytování fin. daru

podminky_fin_dar.doc

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

pravidla_pro_poskytovani_transferu.doc

Žádost o poskytnutí dotace

žádost o poskytnutí dotace.doc

Vyúčtování dotace

financni_vyuctovani_dotace.xls

Stránka

  • 1