Obsah

Formuláře

Žádost o finanční dar při narození dítěte

zadost_fin_dar_dite.doc

Podmínky pro poskytování fin. daru

podminky_fin_dar.doc

Žádost o poskytnutí dotace

žádost o poskytnutí dotace.doc

Vyúčtování dotace

financni_vyuctovani_dotace.xls

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci

Žádost o povolení připojení pozemku na MK.docx

Memorandum - spolufinancování soc. služeb

Memorandum_final.pdf

Dotační program pro registrované sociální služby

Dotační program pro registrované sociální služby poskytující v roce 2023 s...h obcí.pdf

Seznam obcí zapojených do spolufinancování

Příloha č. 1 Seznam obcí zapojených do spolufinancování sociálních služeb ...h obcí.pdf

Formulář žádosti

Příloha č. 2 Formulář žádosti.docx

Přehled indikátorů jednotlivých soc. služeb

Příloha č. 3 Přehled indikátorů jednotlivých sociálních služeb.pdf

Čestné prohlášení

Příloha č. 4 Čestné prohlášení.doc

Stránka

  • 1