Obsah

CZECH POINT

logoČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
V roce 2008 jsme získali dotaci na pořízení pracoviště Czech POINT. Je to nová služba pro naše občany – na obecním úřadě vám vytiskneme ověřený výpis z informačního systému veřejné správy.    
V současné době mohou občané získat ověřené výpisy z:
- Katastru nemovitostí
- Obchodního rejstříku
- Živnostenského rejstříku
- Rejstříku trestů
- Centrálního registru řidičů
- Informačního systému o veřejných zakázkách
 
Přes aplikaci Czech POINT lze provádět autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické podoby do listinné a naopak z listinné podoby do elektronické, dále jsou zde k dispozici formuláře k datovým schránkám.
 
Postup při vydání ověřeného výpisu:
 
O VÝPIS Z  KATASTRU NEMOVITOSTÍ může žádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí, tzn. musíte znát číslo parcely, číslo popisné nebo číslo evidenční budovy a číslo bytové jednotky.
O VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU může požádat anonymní žadatel na základě IČ organizace. Žadatel může obdržet Úplný výpis nebo Výpis platných informací o firmě k aktuálnímu datu.
O VÝPIS Z  ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU může požádat anonymní žadatel na základě IČ organizace.
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa. Jde o ohlášení živnosti; ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku; žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí udělení koncese.
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti, kterou obdrží žadatel přímo na kontaktním místě. Osoba musí předložit platný doklad totožnosti. Výpis lze vydat i zmocněncům na základě ověřené plné moci.
VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ - výpis z bodového hodnocení osoby umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů z Centrálního registru řidičů. O výpis může žádat sám žadatel po předložení platného dokladu totožnosti. Výpis lze vydat i zmocněncům na základě ověřené plné moci.
VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Jedná se o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky, je nutné znát pouze IČ organizace.
 
Za vydání první strany výpisu zaplatí žadatel 100,-Kč, za každou další stranu 50,-Kč. Další informace: http://www.czechpoint.cz/