Obsah

Naše obec

 

Občanská vybavenost

I když naše obec leží až na samé hranici naší republiky, rozhodně u nás "lišky nedávají dobrou noc". Vedení obce ve spolupráci se společenskými organizacemi a občany vytváří ve Valašské Senici prostředí, v němž se lidem dobře žije nejen po stránce materiální, ale i kulturní, společenské a rekreační. Ve středu obce, v budově Obecního úřadu, je kulturní a společenský sál s kapacitou zhruba 100 míst. Konají se zde taneční zábavy, oslavy, svatební i pohřební hostiny. Kromě toho je vedle budovy venkovní taneční kolo  s posezením. 
 

Mateřská škola

V roce 1979 byla budova bývalé Základní školy důkladně rekonstruována a obec v ní zřídila Mateřskou školku. Má kapacitu 30 dětí. V současné době je zde jen jedna třída. Školní kuchyně zajišťuje také přípravu obědů pro důchodce a ostatní zájemce z řad občanů.

hernamateřská škola

http://www.msvalasskasenice.cz/

 

Koupaliště

Koupaliště bylo v naší obci vybudováno v roce 1982. V roce 2007 obec získala dotaci  na rekonstrukci koupaliště. Stavební práce probíhaly v letech 2007/08 a jejich výsledkem je moderní areál, splňující přísné technické i hygienické normy.

koupalištěkoupaliště

 

Knihovna

Knihovnu u nás založil pan Josef Šulák, který se o ni dlouhou řadu let staral jako o svou vlastní. Původně byla knihovna umístěna ve školní budově, ale po zrušení školy pro ni bylo třeba najít nové prostory. Byla adaptována a přestavěna stará kůlna za budovou Obecního úřadu. Získali jsme příspěvek v rámci projektu "Zřízení míst s veřejně přístupným internetem" a vybavili knihovnu dvěma počítači s připojením k internetu.

V knihovně se scházejí děti i dospělí čtenáři ve středu 13.30 do 17.30 hodin. Knihovna má své webové stránky: http://knihovnavalasskasenice.webk.cz

knihovnaknihovna

 

Prodejna smíšeného zboží

Prodejna byla vybudována v Akci Z v roce 1976 a byla odprodána spotřebnímu družstvu JEDNOTA Vsetín. V roce 2000 obec budovu koupila zpět do svého majetku a nadále ji pronajímá.
 

 prodejna