Obsah

Jak se nestát obětí trestné činnosti

 
 
     Starší lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé důvěřiví nebo lidé žijící osamoceně se velmi často stávají oběťmi podvodníků, násilníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často až přímo do jejich obydlí. Podvodem, vydíráním nebo krádežemi je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy je vystaví i fyzickému násilí, například při loupežném přepadení.
 
     Jak se nestát obětí trestné činnosti nebo jak alespoň snížit riziko přepadení? Policisté PČR Horní Lideč občanům připomínají:
 
• Aby při cestách v dopravních prostředcích měli své věci neustále pod kontrolou.
 
• Aby se za každou cenu nebránili, chce-li jim někdo ukrást třeba kabelku. Při zápasu s útočníkem mohou přijít k úrazu, který by jim mohl život zkomplikovat více než samotná ztráta peněz. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze.
 
• Aby nepřijímali doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně. Ochota a dobrá vizáž „pomocníka" může totiž být jen záminkou k tomu, aby se dostal do jejich obydlí a tam je okradl třeba i za pomoci násilí.
 
• Aby nepodléhali lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí zboží také rázně odmítali. V naprosté většině jde totiž o podvod.
 
• Octnou-li se v situaci, že je někdo obtěžuje a chce je napadnout, oslovili konkrétního člověka, tzv. ho vyvolali z davu. Například: „Mladý muži, vy v té černé bundě... prosím, pomozte mi." V tu chvíli se totiž ostatní lidé podívají právě na tohoto osloveného muže a budou čekat, co udělá. Tato strategie je mnohem lepší, než volat o pomoc. Takové volání je totiž zpravidla určeno všem a nikomu zároveň. Nezavazuje konkrétní osobu, aby něco udělala ve váš prospěch, lidé se totiž ve většině případů otočí a neudělají vůbec nic.
 
 
     Policisté však především seniory nabádají k tomu, že pokud se dostanou do situace, kdy oni sami budou potřebovat pomoc policistů nebo se stanou svědky napadení někoho druhého třeba na ulici, aby se raději do konfliktu s útočníkem vůbec nepouštěli a sobě či napadenému se snažili pomoci tak, že rychle zavolají bezplatnou linku tísňového volání Policie ČR 158.