Obsah

Smlouvy ke zveřejnění

VPS č. 18/OSV na výkon přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí

hppscan1160.pdf

VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

hppscan1142.pdf

VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice

veřejnoprávní smlouva AJAX Valašská Senice.pdf

VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 2/2017

AJAX.pdf

VPS o poskytnutí NFV z rozpočtu SOH 13.3.2017

Smlouva_NFV1_MAS_13.3.2017.pdf

VPS o poskytnutí NFV z rozpočtu SOH 20.6.2017

Smlouva_NFV2_MAS_20.6.2017.pdf

VPS o poskytnutí NFV z rozpočtu SOH 25.7.2017

Smlouva_NFV3_MAS_25.7.2017.pdf

VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce č. 2/2018

Zveřejněno: 27.2.2018

MX-2310U_20180226_170315.pdf

VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2019

Zveřejněno 4.3.2019

VPS TJ AJAX.pdf

Stránka

  • 1