Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu, případně uhradit v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 1761001379/0800
  • bankovní spojení: Česká spořitelna
     

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad, za užívání věřejného prostranství, za rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, poplatky ze psů - viz Vyhlášky