Obsah

Dostupné formuláře a služby v sídle úřadu obce
  

  • Žádost o výpis z KN, RT a jiné - viz Czech POINT

 

Od března 2010 poskytujeme na obecním úřadě další služby:

  • ověření podpisu (legalizace)
  • ověření listiny (vidimace)

Správní poplatek za ověření jednoho podpisu činí 30,- Kč,       za ověření jedné strany listiny rovněž 30,- Kč.