Obsah

Spolky & sdružení

 

DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE

TJ AJAX získala v roce 2021 neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na základě programu Podpora sportu na malých obcích.

Projekt "Zajištění činnosti mládežnického fotbalu a pohybových aktivit mládeže" je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace Zlínského kraje činí 8.000,- Kč.

 

Včelaři

úlyChov včel má v naší obci dlouhou tradici. Zmínky o včelařích pocházejí už z počátku 19. století. První včelařský spolek vznikl v roce 1938, největší rozmach zaznamenalo včelaření kolem roku 1950, později počet chovaných včelstev postupně klesal. Naši včelaři spolupracují se svými kolegy z Francovy Lhoty, v kroužku mladých včelařů seznamují zájemce s péčí o včelstva. Své praktické a teoretické znalosti porovnávají mladí včelaři na různých soutěžích, jedna z nich byla v roce 2005 pořádána i u nás.

V současné době má základní organizace Českého svazu včelařů ve Valašské Senici 58 včelstev. Stará se o ně 11 místních včelařů ze ZO ČSV. Předsedou organizace je Rostislav Zimek.

Spolu s ostatními spolky pomáhají při organizaci oslav Dne dětí.