Navigace

Obsah

Rekonstrukce LC Do Ledovní

"Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající lesní komunikace kategorie 1L 4,0/20 v celkové délce 595m. Povrchem jízdního pruhu je v km 0,000 až km 0,495 penetrační makadam opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného drceného kameniva a km 0,495 až km 0,595 je povrchem jízdního pruhu asfaltobeton. Obnoveno bylo rovněž odvodnění komunikace." 

Rekonstrukce LC Do Ledovní 12345