Navigace

Obsah

Včelaři

úlyChov včel má v naší obci dlouhou tradici. Zmínky o včelařích pocházejí už z počátku 19. století. První včelařský spolek vznikl v roce 1938, největší rozmach zaznamenalo včelaření kolem roku 1950, později počet chovaných včelstev postupně klesal. Naši včelaři spolupracují se svými kolegy z Francovy Lhoty, v kroužku mladých včelařů seznamují zájemce s péčí o včelstva. Své praktické a teoretické znalosti porovnávají mladí včelaři na různých soutěžích, jedna z nich byla v roce 2005 pořádána i u nás.

V současné době má základní organizace Českého svazu včelařů ve Valašské Senici 58 včelstev. Stará se o ně 11 místních včelařů ze ZO ČSV. Předsedou organizace je Rostislav Zimek.

Spolu s ostatními spolky pomáhají při organizaci oslav Dne dětí.