Navigace

Obsah

Tělovýchovná jednota AJAX


Historie sportu v naší obci není příliš dlouhá - první sportovní aktivity (hlavně odbíjená a kopaná) začaly teprve po 2. světové válce. Vznikla Tělovýchovná jednota Sokol, jejíž hlavní oblastí činnosti byla kopaná. V letech 1980 - 82 bylo vybudováno fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zařízením. V té době také vznikl neoficiální název AJAX, který však sportovci nemohli veřejně používat. Kuriozitou je, že s pojmenováním AJAX tehdy souhlasili i funkcionáři slavného AJAXu Amsterodam. Nové jméno se začalo používat až po roce 1989.
V roce 2004 postoupili naši fotbalisté do III. třídy, starší žáci hrají okresní soutěž, pořádají se tradiční noční turnaje v minikopané, soutěže ve stolním tenise a jiné akce.

Historického úspěchu dosáhlo družstvo mužů v roce 2010 postupem do okresní soutěže.

Více informací na https://ajaxsenice.webnode.cz

aktuální sestavafotbalové hřiště