Navigace

Obsah

Myslivecké sdružení

První organizace myslivců u nás vznikla po roce 1948, kdy museli být všichni držitelé loveckých lístků povinně organizováni v Československé myslivecké jednotě. Společenské změny po roce 1989 se projevily i v myslivosti. V roce 1990 vzniklo samostatné Myslivecké sdružení Valašská Senice, roku 1993 byla okresním úřadem Vsetín uznána honitba o výměře 1 338 ha s názvem Honební společenstvo Valašská Senice. Honitba s vlastním mysliveckým hospodářem a mysliveckou stráží je pronajímána MS Valašská Senice.
Myslivci se starají nejen o zvěř v okolních lesích, ale všeobecně o ochranu přírody v naší obci. Mají například patronát nad jalovcovou lokalitou - pasínek na stráni nad koupalištěm. Členové MS zajišťují krmivo pro zimní období, zhotovují a opravují krmná zařízení.