Navigace

Obsah

DROBNOSTI Z KRONIKY - Historie školy


"V nejstarších dobách chodily dítky senické do Lidečka do školy. Na konci 18. století zřízena byla ve Francově Lhotě škola a kostel. Od té doby přiškolena byla Senice do Francovy Lhoty a přispívala jednou třetinou Francově Lhotě na uhrazení školního vydání. Že dítky senické pilně školu nenavštěvovaly, můžeme si asi myslet, neboť v létě je používali rodičové k pasení dobytka, v zimě zase bránilo tomu špatné počasí a velká vzdálenost. Proto z doby do let 1882 let máme velmi mnoho mladých lidí, kteří ani číst ani psát neuměli. Kromě toho byla škola ve Francově Lhotě jednotřídní, později dvojtřídní, a měla učebnu pro tolik dítek nedostatečnou."
 
"Takové poměry se daly do roku 1870 udržeti, ale v době nových školních zákonů musela změna nastat, a tak si Senice samostatnou školu postavila. Trvalo dlouho než od vyjednávání došlo ke skutku, ale záležitost již odložit nešlo. Se stavbou školy se začalo hned z jara roku 1882. Obec zbudovala dřevěnou jednotřídní školu a dne 16. září 1884 vstupovaly poprvé dítky do nové školní budovy v Senici. Škola byla postavena celá ze dřeva, jen některé části zdí z kamene a komín je z pálených cihel. Krytba je šindelová. Budova obsahovala tyto místnosti: 1 učebnu, 1 světnici, 1 kuchyni s jedním oknem, s krbem, pekárkou a kamennou podlahou, 1 komoru s hliněnou podlahou. Celá budova byla 15,60 m dlouhá a 7,50 m široká. Škola byla vystavena velmi nedbale, proto také musela obec mnoho oprav zařídit."
 
"Obecní výbor 26. 3. 1895 usnesl stavění nové školní budovy a dal vyhotovit plány. Plány pro novou školu dodal p. stavitel Urbánek dne 7. 9. 1895 s rozpočtem 13.959 zl. 53 krejcarů. Kladení základního kamene ke stavbě školy bylo 17. září 1898. Kolaudace nové budovy byla provedena dne 7. září 1899. Za několik let byla provedena přístavba zadní části školy ..."
 
 
Až na menší opravy byla pak škola v provozu až do roku 1962, kdy se začalo s generální opravou školy. Byla vyměněna okna, dveře, podlahy, vybudován vodovod a zaveden do tříd, opraven byt ředitele. Byla oplocena školní zahrada, od roku 1970 se prováděla stavba nových záchodů, šatny, kotelny, zavedlo se topení etážové do některých místností, byla postavena nová hospodářská budova s novou dílnou, budovalo se malé hřiště za školou. Na mnoha pracích se podíleli naši občané v akci Z.
 
V roce 1977 byla škola zrušena a školní mládež navštěvuje základní školu ve Francově Lhotě. V rekonstruovaném objektu byla zřízena v roce 1979 Mateřská škola, která funguje dodnes.