Navigace

Obsah

Výstavba v obci

Po 2. světové válce nebyly životní podmínky obyvatel příznivé. Řada občanů proto opustila Valašskou Senici a odstěhovala se do pohraničí. Mladí lidé zase odcházeli za obživou do měst. Úkolem představitelů obce proto bylo výrazně zlepšit úroveň jejího vybavení. Uvádíme stručný přehled objektů a staveb, vybudovaných během uplynulých 40 let. Řada z nich byla postavena v tzv. Akci Z, kdy se stavby účastnili občané formou bezplatné brigádnické práce: 
 
Rekonstrukce, adaptace a přístavba budovy MNV (dnes Obecní úřad) - 1970
První stavba v obci, organizovaná v Akci Z. V budově byl zřízen kromě kanceláří i společenský sál se sociálním zařízením. 
 
Výrobní hala - 1972
Stavba byla zahájena v Akci Z, ale pak byla Okresním národním výborem zařazena do investiční výstavby. V objektu zahájilo JZD Francova Lhota přidruženou strojírenskou výrobu. Dnes je ve vlastnictví soukromého podnikatele.
 
Prodejna potravin - 1976
Stará prodejna potravin byla v budově pohostinství daleko od středu obce a již nevyhovovala. Nová prodejna byla vybudována v Akci Z a byla odprodána spotřebnímu družstvu JEDNOTA Vsetín. V roce 2000 obec budovu koupila zpět do svého majetku a nadále ji pronajímá.
 
Koupaliště - 1982
Jednalo se o velmi náročnou akci, provedenou v Akci Z. Po zahájení provozu se však objevily vážné nedostatky, které vedly k přepracování projektu. Teprve pak mohlo být koupaliště uvedeno do trvalého provozu. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo v letech 2007-2008. Od roku 2014 je voda ohřívána slunečními kolektory a v areálu koupaliště bylo vybudováno víceúčelové hřiště.
 
Hasičská zbrojnice - 1984
Původní zbrojnice v budově MNV již nevyhovovala a proto byla postavena nová zbrojnice vedle prodejny potravin. 
 
Knihovna
Pro obecní knihovnu byla adaptována nepoužívaná budova ve dvoře Obecního úřadu. 
 
Televizní převaděč
Na zlepšení příjmu televizního signálu museli naši občané čekat řadu let. Stavba převaděče na Františkovém vrchu byla náročná vzhledem k těžko přístupnému terénui. Dnes je možno přijímat TV signál stanic ČT1 a 2, Nova, Prima a slovenských programů. 
 
Doprava a komunikace
V letech 1960 - 1999 bylo postaveno 23 mostů a 8 lávek přes potok Senici a jeho přítoky. Zlepšilo se autobusové spojení, bylo vybudováno pět autobusových zastávek, obratiště a nocležna pro řidiče. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce všech autobusových zastávek v duchu valašské architektury. Tyto drobné stavby s kombinací dřeva a kamene dnes patří k ozdobám naší vesnice. 
 
Další stavby
Plynofikace obce (2000), regulace potoka Senice, rekonstrukce sítě nízkého napětí, přístavba a adaptace Základní školy, zřízení Mateřské školky, Kaple sv. Cyrila a Metoděje, fotbalové hřiště TJ AJAX, vodojem pro výrobní halu, taneční kolo, lyžařské vleky u chaty Selanka, údržba a oprava místních komunikací...