Navigace

Obsah

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BESKYDY

chkoChráněná krajinná oblast Beskydy (CHKOB) je po Šumavě druhým největším chráněným územím v České republice. Byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2 na části bývalých okresů Vsetín, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Důvodem vyhlášení CHKOB byly výjimečné přírodní hodnoty, s nimiž se na jejím území můžeme setkat.

Území CHKOB bylo původně pokryto rozsáhlými lesy, v nižších a středních polohách listnatými a smíšenými, v nejvyšších polohách se vyskytovaly karpatské smrčiny. Dodnes zaujímají lesy dominantní postavení v oblasti, neboť pokrývají asi 60% jejího území. Původní smíšené porosty byly většinou nahrazeny smrkovými monokulturami. Pouze místy se zachovaly lokality s původním složením lesních porostů a s přirozenými společenstvy rostlin a živočichů, které jsou dnes chráněny v řadě chráněných území. Na území CHKOB je také pestré složení fauny s řadou vzácných a chráněných živočichů.

chko beskydy

Při utváření beskydské krajiny se výrazně projevil vliv jejího osídlení a využívání. Zvláště významně se projevil vliv středověké valašské kolonizace s pasekářským způsobem hospodaření. Výsledkem je hodnotná a esteticky vyvážená krajina s roztroušenými chalupami a drobnými políčky, lemovanými hromadami sesbíraného kamení. Beskydy jsou i významným prameništěm řady toků. Proto je celé území chráněno jako oblast přirozené akumulace vod.

V blízkosti Valašské Senice jsou dvě chráněná území, státní přírodní rezervace Galovské louky a Pulčín - Hradisko. 

GALOVSKÉ LOUKY
Tato SPR o rozloze 1,95 ha se nachází jihozápadně od Huslenek. Je zde chráněná orchidejová louka s přilehlou v nadmořské výšce kolem 700 m. Na louce roste vstavač bezový, vstavač mužský, vstavač hlavatý, pětiprstka žežulník a mečík střechovitý.

PULČÍN - HRADISKO
Tato SPR byla založena v roce 1965 na území o rozloze 4 ha severně od Pulčína. Lavicovité pískovce vytvářejí osamělé skály, skalní stěny až skalní města. Na severozápadním svahu vrchu Hradisko jsou dvě pseudokrasové jeskyně.