Navigace

Obsah

Informace k dopravě

      Chodci:
 
 


   Povinnosti cyklisty:

 

 

     Před jízdou do zahraničí:

 

      Vlak a železnice:

    

 • na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující
 • při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod
 • v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti
 • nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil
 • nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku
 • nevyskakujte z jedoucího vlaku
 • nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagónů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce
 • za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří
 • nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru
 • při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou
 • nevozte s sebou větší finanční obnos
 • své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním
 • ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti
 • opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou