Obsah

Senioři

 
Informace pro seniory:
 
     Vážení senioři. Vzhledem k tomu, že se stále opakuje trestná činnost páchaná právě na osobách vyššího věku, chtěli by jsme Vám opětovně připomenout, aby jste si chránili svůj majetek, aby jste si více hlídali své věci a hlavně byli nad míru ostražití k podomním prodejům apod. Opět se to hlavně týká starších občanů, kterých tito podomní prodejci nebo různí podvodníci nejčastěji využívají a to pod různými legendami. K tomuto dodáváme, že se jedná hlavně o starší občany, kteří žijí sami v rodinném domě a nemají potřebnou rodinnou oporu. Jejím hlavním cílem je dostat se do Vašeho obydlí a následně odcizit, co největší finanční hotovost. Nejedná se o žádné nováčky, ale profesionály, kteří dokáží již lehce vytušit, kde uschované peníze či šperky máte. Pro příklad uvádíme nejčastější způsoby podvodného jednání takových pachatelů.
 
Nejčastější případy:
 
·      vydávání se za pracovníky Evropské unie, sociálních služeb, finančního úřadu, různých loterií, Čezu, RWE, VAK a další s tím, že Vám přinesli nějaké peníze, dotace, příspěvky nebo jen provádí kontrolu měřících přístrojů, odečet vody, plynoměru apod.
·      legenda, že je za Vámi posílá Váš syn, vnuk či jiný rodinný příslušník s tím, že měli např. nějakou nehodu, úraz a nutně potřebují rychle určitý finanční obnos
·      legenda, že měli dopravní nehodu a že jejich kamarád je těžce zraněn (v ohrožení života). Dále uvádějí, že jej lékaři odmítají operovat, neboť není občanem České republiky s tím, že lékaři žádají předem operaci hotově zaplatit a oni zde nemají potřebnou finanční hotovost.
·      žádost o poskytnutí možnosti si zajít k Vám na WC s tím, že mají velké bolení břicha apod.
·      podomní prodejci dek, kuchyňského nádobí apod.
 
     Většina takových nezvaných návštěv mají podobný průběh. Přijedou dva až tři lidé a tvrdí, že Vám přivezli např. nějaké peníze v částce 1.000,-Kč pod některou z legend, ale mají pouze bankovku v hodnotě 5.000,-Kč a tuto potřebují rozměnit. Vy odejdete pro peníze a proběhne transakce. Následně Vás jeden z nich požádá např. o trochu vody nebo, že potřebuje na toaletu či umýt si ruce a na chvíli Vám zmizí z dohledu. Po jejich odchodu teprve zjistíte, že máte prohledaný pokoj a odcizené cennosti. Podobný průběh má i podomní prodej.
 
Možnosti ochrany:
 
·      nedůvěřovat, neotvírat dveře a nepůjčovat peníze neznámým lidem
·      pokud Vás někdo oslovuje jménem ještě neznamená, že Vás zná
·      při posuzování osob nedát na první dojem, může se jednat o slušně vypadajícího člověka
·      nepodléhat lákavé vidině snadného zbohatnutí
·      odmítnout podomní prodej a loterie
·      závažné rozhodnutí vždy nejprve konzultujte s rodinou či jinou důvěryhodnou osobou
·      závazné dokumenty nepodepisujte pod tlakem (smlouvy o půjčkách, koupi zboží apod.)
·      zvoní-li pracovník Vaku, Čezu, nějakého úřadu či služeb ověřte si nejprve jeho totožnost, v případě pochybností takovou službu odmítněte
 
Jak postupovat v případě, že jste se stali obětí podvodu
 
·      co možná nejdříve volat policii (158, 112)
·      zapamatovat si, co nejvíce těchto informací: počet osob, jejich popis-fyzické zvláštnosti, u vozidel poznávací značku, barvu, typ a provedení vozidla, viditelná poškození, směr jízdy
 

V případě nouze a nebezpečí volej:

Policie České republiky               158

Hasiči                                                  150

Záchranná služba                           155

Městská policie                               156

Integrovaný záchranný systém  112