Obsah

Informace k dopravě

      Chodci:
 
 • chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně
 • každý chodec je účastníkem silničního provozu
 • jako chodec můžete chodit po chodníku a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce
 • kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe

  Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný.
 
 • dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost a noste vrchní část oblečení s reflexními doplňky - řidič Vás tak dříve uvidí
 • vozovku přecházejte na přehledném místě
 • pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho
 • na přechodech se světelnou signalizací, se touto řiďte
 • přecházejte pouze na zelenou a jste- li přesvědčeni že skutečně nic nejede
 • pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost
 • nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily
 • ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost
 • pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.)
 • žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky


   Povinnosti cyklisty:

 • dodržovat pravidla silničního provozu
 • mít povinnou výbavu jízdního kola
 • dítě mladší 10 let, smí jet na silnici jen s osobou starší 15 let
 • osoba mladší 18 let musí při jízdě použít ochrannou cyklistickou přilbu
 • od soumraku do svítání svítit za jízdy předepsaným osvětlením
 • při změně směru jízdy dát včas znamení o změně upažením paže
   

 

 • Rady pro případ dopravní nehody:
 • zastavit vozidlo a vypnout motor
 • zachovat klid, nejednat zbrkle
 • zabezpečit místo dopravní nehody – označit místo trojúhelníkem
 • zjistit následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu linkou 155
 • pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa nehody (v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel)
 • nepít alkohol
 • zajistit svědky nehody
 • vzájemně si prokázat totožnost s účastníky nehody
 • po skončení vyšetřování nehody, odstranit vozidlo z vozovky
 • Policii ČR nemusíte k nehodě volat pokud nebyl nikdo zraněn, škoda na jednom z vozidel nepřesáhne 50 000 Kč, nevznikne škoda třetí osobě a shodnete-li se na viníkovi nehody

 

     Před jízdou do zahraničí:
 • jedete-li cizím vozem, nezapomeňte si pořídit plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu
 • zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu dané země, zejména pak rychlostní limity a osvětlení vozidla, ověřte si nutnost dálniční známky
 • doporučujeme uzavřít pojištění – cestujících, zavazadel, léčebných výloh
 • informujte se o adresách konzulátů a linek tísňového volání pro případ nehody, nemoci nebo zranění
 • zkontrolujte technický stav vozidla

 

      Vlak a železnice:

    

 • na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující
 • při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod
 • v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti
 • nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil
 • nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku
 • nevyskakujte z jedoucího vlaku
 • nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagónů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce
 • za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří
 • nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru
 • při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou
 • nevozte s sebou větší finanční obnos
 • své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním
 • ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti
 • opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou