Obsah

Domácí násilí

 
     Domácí násilí je opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí mezi blízkými osobami. Jedná se o donucovací chování, které užívá jedna dominantní osoba k ovládání někoho jiného. Má podobu psychického a fyzického, ale též např. sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji jde však o jejich kombinaci. Začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti, k nim se zpravidla postupně přidávají útoky proti zdraví, které mohou skončit usmrcením.
     Jde o násilí ve vztahu osob, jehož cílem je získat nad ohroženou osobou kontrolu, převahu a moc. Odehrává se zpravidla beze svědků „za zavřenými dveřmi“ bytů a domů. Ohrožená osoba s násilníkem sdílí mnoho společného - děti, majetek, okruh příbuzných a známých, atd.. Tyto blízké vztahy blokují ochotu ohrožené osoby násilí oznamovat a následně spolupracovat s policií.
     Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky přestupků nebo trestných činů. To, že k nim dochází v soukromí, neznamená že nejsou protiprávní. Dnešní právní úprava poskytuje oběti několik možností, jak se násilníkovi bránit. Důležitá je vůle tuto ochranu využít co nejdříve - obvykle oběť vyhledává pomoc až po delší době týrání nebo až je-li přesvědčena, že jí jde o život.
    
     Pokud není v silách ohrožené osoby situaci řešit, může se obrátit na některá z níže uvedených subjektů.
 
 
Policie ČR 158
Dona linka (nonstop)   tel. 251 511 313
Intervenční centrum Zlín tel. 577 018 265
  mob. 774 405 682
  www.poradnazlin.cz
 
 
     Intervenční centrum nabízí bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob, nebo těch, které s nimi bydlí ve společném obydlí.
 
 
 
DOMÁCÍ NÁSILÍ SAMO NEZMIZÍ.
 
JEHO SKRÝVÁNÍ NENÍ ŘEŠENÍM !!!