Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí: 13. 1. 2018

Zodpovídá: Jarmila Hřibová

Zpět