Obsah

Smlouvy ke zveřejnění

VPS č. 18/OSV na výkon přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí

hppscan1160.pdf

VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

hppscan1142.pdf

VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice

veřejnoprávní smlouva AJAX Valašská Senice.pdf

VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 2/2017

AJAX.pdf

Stránka

  • 1